Farklı Laktik Asit Bakteri ve Maya İzolatlarının Alfa Amilaz Aktivitelerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması

Recommended Articles